Çocuk Danışmanlığı ; Çocuklar ile yapılan danışmanlık süreci, yetişkinlerle yapılan danışmanlık sürecinden farklıdır. Yetişkinler kendi iradeleri ile bir uzmana gitmeye karar verebilirken, çocuklar bu sürece ebeveynlerin veya bir yetişkinin yönlendirmeleriyle başlarlar.
Çocukların gelişimsel süreçleri; bireysel özelliklerinden veya bulundukları sosyal çevreden, aile ortamından ve aile tutumlarından etkilenmektedir.

Çocuk Piskoloğu
Çocuk Danışmanlığı

Burada yaşanan sorunların farkına varamayan çocukların ebeveynlere veya bir yetişkine ilettikleri mesajların doğru algılanması önemlidir. Uzman psikolog eşliğinde yapılan danışmanlık oluşma ihtimali olan duygusal veya davranışsal sorunların önüne geçmeye yardımcıdır. İşte tamda bu zaman diliminde çocuk danışmanlığı, çocukların ve ailelerin büyük yardımcısı durumundadır. Çocuk ve Ergenlerle yapılan danışmanlık aynı zamanda da aile ile birlikte yapılan işbirliğini de gerektirir.

Çocuklar ile yapılan danışmanlık hizmeti birden fazla değişik metot ile yapılabilir. Methodist Danışmanlık ta çocuklar ile yapılan çalışmalar “Oyun terapisi” ile yapılan çalışma şeklindedir. Çünkü oyun çocuğun kendini en rahat ifade edebildiği, duygularını en rahat aktarabildiği alandır.