Ergen danışmanlığı ; Ailelerin en çok zorlandığı konulardan biridir çocukluktan genç yetişkinliğe geçiş evresidir. Aileler bu zaman diliminde ergenlik döneminde olan çocukları ile bazı problemler ile karşılaşabilirler. Ebeveynlerin hayatlarını çocuklarına göre kurgulaması ve çocuklarını kendi doğrularına göre yetiştirmeye başlaması, çocuğun problemlerine yoğunlaşıp çözüme ulaştırmaya çalışması ebeveynlerin amaçlarından biridir.
Daha özgür, daha az sınırlara sahip olmayı isteyen çocuk, ergenlik ile gelişen duygusal ve fiziksel değişim sebebiyle daha öfkeli ve asi olabilir.

İşte tamda bu zaman diliminde ergen danışmanlığı, ergenlerin ve ailelerin büyük yardımcısı durumundadır.  Ergenlerle yapılan danışmanlık aynı zamanda da aile ile birlikte yapılan işbirliğini de gerektirir. Ergen danışmanlığının ileriki dönemlerde sağlayacağı en büyük katkı; ilerideki dönemde ortaya çıkabilme ihtimali olan ergenlik çağı depresyonu, madde kullanımı ve antisosyal davranışların önüne geçebilmede yardımcı olmaktır.

Ergen Psikoloğu
Ergen Danışmanlığı

Ergen Danışmanlığı ile Faydalanılabilecek Konular

 • Davranış Problemleri
 • Ergenlikte Öfke ve Saldırganlık
 • Sınav Kaygısı
 • Ergenlikte Aile Desteği
 • Ergenlikte Uyku Problemi
 • Ergenlikte Kimlik Oluşumu
 • Ergenlikte Sosyal Beceri Eksiklikleri
 • Ergenlikte Özgüven Problemi, Çekingenlik
 • Ergenlikte Arkadaş İlişkilerinde Zorlantı
 • Ergenlikte İletişim Problemleri
 • Ergenlikte Anti-Sosyal Davranışlar
 • Ergenlikte Anksiyete (Kaygı Bozukluğu)
 • Ergenlikte Dikkat Eksikliği
 • Ergenlikte Depresyon
 • Ergenlikte Obsesif (Takıntılı) Davranışlar
 • Travma(Şiddet, Ölüm, İstismar)
 • Ergenlikte Parmak Emme, Tırnak Yeme
 • Tikler
 • Okul Başarısızlığı
 • Sınav Korkusu
 • Öfke Kontrolü
 • Mesleki Yönlendirme