Ruhsal Dengelenme

Ruhsal Dengeleme insan yaşamını dengede sürdürmeye programlanmış bir sistemdir. Bir stres anında, duruma tepki verme ve uyum sağlama yetisine sahiptir. Tehdit unsuru olan bir duruma karşı, tepki geliştirir, yeni duruma uyum sağlayarak yaşamını sürdürür. Uyum gerektiren yeni durumlar vücutta stres, kriz, travma, panik atak, yetersizlik hissi, karamsarlık, korku, isteksizlik vb. gibi tepkilere yol açarlar.

Bu durumlar olayın türünü, şiddetini, süresini değil, bireyin zorlu yaşam olayına verdiği tepki şeklini tanımlar. Önceden tahmin edilemeyen, anısızın gelişen, kişiyi birdenbire çaresiz bırakan, psikolojik ve sosyal boyutunu tehdit eden olaylar çoğumuzun başına gelmiş durumlardır. Hepimizin bedeni enerjetik olarak bir auraya sahiptir ve enerji frekansımıza uygun olan kişi ve olayları hayatımıza etkimektedir.

Ruhsal Dengeleme terapileriyle hayat kalitemizi düşüren ruhsal problemlerin arka plandaki enerjetik yapının değişmesi amaçlanır. Bir yandan da fiziksel şikayetlerin azalması beklenir. Haftada bir yapılacak birkaç seans ile kişinin net olarak hissedeceği bir değişim sağlanabilir. Enerjetik dengeleme amaçlanır ve bunun yanın da Bach Çiçekleri de kullanılır.

Ruhsal Dengeleme ile Destek Verilen Konu Başlıkları

 • Dikkat Eksikliği
 • Disleksi (Öğrenme Güçlüğü)
 • Hiperaktivite
 • Konsantrasyon Eksikliği
 • Panik Atak
 • Sosyal Fobiler
 • Anksiyete (Kaygı Bozukluğu)
 • Kişilik Bozukluğu
 • Geçmişe Takılı Kalma
 • Okul Başarısızlığı
 • Alt Islatma
 • Motivasyon eksikliği
 • Zihin Bulanıklığı
 • Stres ile Başa Çıkma
 • Geçmişe Takılı Kalma
 • Uyku Bozuklukları
 • Güvensizlik Duygusu
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Depresyon
 • Psikososyal Problemler
 • Kronik Yorgunluk